Skład Rady Osiedla "Łazarz"

Maria Łazarz - przewodnicząca Rady Osiedla
Helena Czajka - z-ca przewodniczącej Rady Osiedla
Bogumiła Kalińska - sekretarz Rady Osiedla
Andrzej Sokolnicki - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Nowak - przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Maria Ignaszak - przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej
Lidia Adamska - przewodnicząca Komisji ds. Windykacji Zadłużeń Członków
Wojciech Dera - członek
Mariusz Kopeć - członek
Filip Olszak - członek
Tomasz Orłowski - członek
Tomasz Rybacki - członek
Iwona Świechowska - członek
Małgorzata Wojtkowiak-Sabała - członek

(c) LTMediaNet sp. z o.o. 2024