Komisje Stałe Rady Osiedla "Łazarz"

Komisja Rewizyjna
Andrzej Sokolnicki - przewodniczący
Tomasz Rybacki - z-ca przewodniczącego
Iwona Świechowska - sekretarz
Mariusz Kopeć - członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Zdzisław Nowak - przewodniczący
Tomasz Orłowski - z-ca przewodniczącego
Helena Czajka - sekretarz
Małgorzata Wojtkowiak-Sabała - członek

Komisja Społeczno - Kulturalna
Maria Ignaszak - przewodnicząca
Wojciech Dera - z-ca przewodniczącej
Filip Olszak - z-ca przewodniczącej
Bogumiła Kalińska - sekretarz
Maria Łazarz - członek

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
Lida Adamska - przewodnicząca
Iwona Świechowska - z-ca przewodniczącej
Helena Czajka - sekretarz

(c) LTMediaNet sp. z o.o. 2024