29-06-2024
Obchody Czerwca 56

W piątek 28 czerwca przypadła 68. rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku. W imieniu Kierownictwa i Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald, pod tablicą pamiątkową Romka Strzałkowskiego, znajdującą się na budynku dawnej Szkoły Muzycznej, przy ul. Głogowskiej, której był uczniem, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Pamiętamy o najmłodszej ofierze tamtych, tragicznych, wydarzeń.

28-05-2024
Komisja

Odbyło się posiedzenie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald. W jej trakcie Kierownik Klubu KRĄG Wojciech Wysocki przedstawił propozycje programowe zbliżających się 34. Dni Łazarza. 

21-05-2024
Plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald

W poniedziałek 20.05.br. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald. Omówiono na nim m.in. sprawozdanie z działalności Osiedla Łazarz za I kwartał 2024 roku. Rada, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowo - rzeczowym i odbytą dyskusją, podjęła pozytywną uchwałę w tej sprawie. Następnie Kierownik Klubu KRĄG Wojciech Wysocki przedstawił Radzie informacje o przygowaniach do zbliżających się 34. Dni Łazarza, które odbędą się w dniach 13 - 18.06.br

(c) LTMediaNet sp. z o.o. 2024