Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Komunikaty i informacje
2020-06-22 09:13:00
Porządek zebrania Plenarnego Rady Osiedla Łazarz w dn. 22.06.2020

1. Przyjęcie protokołu z zebrania plenarnego Rady Osiedla z dnia 18.05.2020r.

2. Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia czynszu najmu na okres pandemii – czerwiec dla lokali użytkowych i reklam wg zestawienia.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian planu remontów w osiedlu na 2020 r.

4. Wniosek o wynajęcie lokalu przy ul. Kasprzaka 2/Niegolewskich 17 (po Chacie Polskiej).

5. Wniosek o przepisanie boksu motocyklowego nr 17 w zespole garaży przy ul. Łukaszewicza 44.

6. Wniosek JJ Cosmetics Hurtownia Kosmetyczna z ul. Łukaszewicza 22 o oznakowanie miejsca postojowego na czas rozładunku towaru z tyłu sklepu przy schodach.

7. Wniosek lokatora z ul. Stablewskiego 6 A-E o zmianę decyzji Zarządu i rozłożenie zadłużenia na 6 rat.

8. Wniosek lokatora z ul. Dmowskiego 5/7 A-E o prolongatę kwoty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych na okres 3 miesięcy.

9. Wniosek lokatora z ul. Chłodnej 7 o zawieszenie spłaty zadłużenia za mieszkanie na okres 3 miesięcy. 

10. Wniosek lokatora z ul. Stablewskiego 14 o zawieszenie 3 rat zaległego czynszu z możliwością uregulowania do końca 2020 roku.

11. Wniosek lokatora z ul. Śniadeckich 20 o odstąpienie opłat na fundusz remontowy w okresie od 01.03 – 1.06.2020.

12. Wniosek Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego  Krzyża o aneksowanie łącznej umowy dzierżawy terenów pod pojemniki na odzież w zakresie wysokości czynszu i zmniejszenie o 50% od 01.06 – 31.12.2020.

13. Sprawy windykacyjne (dotyczy 12 lokali).

14. Sprawy wniesione.

(C) 2009-2021 by LT Media Net sp z o.o.