Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
07-05-2012
Dalsze perypetie z parkingiem
Dalsze perypetie z parkingiemBudowa parkingu obok „Deski” Dmowskiego 5 – 7 odwleka się. Ostatnio Urząd Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie miejskiego gruntu pod parking na okres trzech lat. To zbyt krótki czas, aby opłacało się zainwestować potrzebne sumy. Zarząd Spółdzielni wystąpił z postulatem, aby ten okres został wydłużony do lat 10. Czekamy na decyzję Urzędu, a budowy wciąż nie można rozpocząć.
07-05-2012
Rusztowania przy drugiej desce
Rusztowania przy drugiej desceZgodnie z planem, 23 kwietnia rozpoczęły się prace termomodernizacyjne na budynku Dmowskiego 5 – 7 , czyli drugiej łazarskiej „desce”. Roboty przy dociepleniu dwóch największych na naszym Osiedlu budynków potrwają do 15 listopada.
07-05-2012
10 maja - Walne Zgromadzenie
2637 członków (wg stanu na 1 stycznia 2012) Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”, zamieszkałych na Osiedlu Łazarz ma prawo wziąć udział w obradach jednej z części Walnego Zgromadzenia Członków. Obrady odbędą się 10 maja.
07-05-2012
Majowe święta
Majowe świętaJak co roku na budynkach Osiedla Łazarz zawisły setki biało-czerwonych flag. I podobnie, jak w latach ubiegłych najchętniej i najbardziej obficie biel i czerwień królowała na budynkach, położonych przy ulicach Dmowskiego i Stablewskiego.
23-04-2012
Zniszczone drzwi
Po raz kolejny zostały zdewastowane drzwi w budynkach przy ulicy Kasprzaka 1 i 2. Administracja zgłosiła ten, przynoszący Osiedlu duże straty przypadek Policji. Drzwi naprawiono.
(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.