Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
27-10-2015
Sezon ogrodowy zakończony
Sezon ogrodowy zakończony

W poniedziałek 26 października w Kręgu, na specjalnym posiedzeniu zebrała się „Rada Programowa” Ogrodu Łazarz, podsumowując zakończony właśnie sezon ogrodowy. Gośćmi specjalnymi byli: pani Maria Łazarz - przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej Rady Osiedla i pan Jerzy Babiak - przewodniczący Rady Osiedla „Łazarz” SM „Grunwald”. 


20-10-2015
Posiedzenie Rady Osiedla

W Klubie Osiedlowym Krąg  19.10.2015r  na  plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" (zob. porządek obrad). Podczas obrad osiedlowi radni min.: zaopiniowali montaż szlabanów ograniczających wjazd na posesje budynków przy ul. Florian Stablewskiego nr 6  i  nr.nr 10-16. Wydali opinię w sprawie rozebrania  murków na posesji ul. F. Stablewskiego 6. Została takze podjęta uchwała w sprawie wystąpienia o kredyt na remont elewacji budynku przy ul. Parkowa 1- 3/Śniadeckich 26-28-30. Ustalono także termin spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Łukaszewicza 20A w sprawie lokalu handlowego.


16-10-2015
Ostatnie pożegnanie...
Ostatnie pożegnanie...

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pani mgr inż. Teresy Staneckiej, wieloletniej członkini Rady Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. Pani Teresa była wielkim przyjacielem Klubu Krąg oraz łazarskiej braci harcerskiej. Pogrzeb pani Teresy Staneckiej odbył się w czwartek 15 października o godz. 12:30 na Cmentarzu Junikowskim. Tego samego dnia, w samo południe na Cmentarzu Górczyńskim pożegnaliśmy pana Ludwika Chojnackiego b. długoletniego członka Rady Osiedla, członka amatorskich zespołów artystycznych Klubu Krąg.


06-10-2015
Podjazd dla wózków
Podjazd dla wózków

Przed Klubem Krąg rozpoczęły sie prace przy montowaniu podjazdu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych. Powstanie podjazdu ulatwi wielu osobom dostęp do Klubu Krąg a w przyszłości również do Administracji Osiedlowej.


05-10-2015
Remont galerii
Remont galerii

Rozpoczęły sie prace remontowe w budynku przy ulicy Hetmańskiej 65. Przedmiotem prac remontowych jest naprawa tgz. galerii od strony ulicy Lodowej. W bieżącym roku zaplanowano prace na dwóch piętrach.


(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.