Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
18-12-2014
VII Łazarskie Spotkanie Opłatkowe

W czwartek 18 grudnia, na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, po raz siódmy odbyła się w Kręgu wspólna wieczerza wigilijna. Zasiedli przy niej seniorzy z "Bamberki" wraz z zaproszonymi gośćmi.

Z licznych spotkań wigilijnych organizowanych w Klubie w okresie przedświątecznym najbardziej uroczyste i pachnące prawdziwymi świętami jest „Łazarskie spotkanie opłatkowe” wyrosłe z bamberkowej tradycji. Podczas tych spotkań gościmy w „Kręgu” nie tylko łazarskich seniorów, ale i przedstawicieli całej rodziny klubowej. 

Tegoroczne „Łazarskie spotkanie opłatkowe” odbyło się z udziałem księdza kanonika Stanisława Żarnę z parafii Matki Boskiej BolesnejLidii Dudziak - radnej miasta Poznania i Marii Łazarz - przewodniczącej Zarządu Rady Osiedla Św. Łazarz, a także członków Rady i Kierownictwa Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” z panem Jerzym Babiakiem i panem Zdzisławem Nowakiem na czele. VII Łazarskie Spotkanie Opłatkowe rozpoczął kierownik klubu Janusz Heller, wigilijną poezją wzbogaconą polskimi kolędami w wykonaniu Agnieszki Wiśniewskiej i Piotra Jurkiewicza. Ciepło i serdecznie o prawdziwych wartościach Świat Bożego Narodzenia mówił ksiądz Stanisław++ Żarna oraz przewodniczący Jerzy Babiak.

(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.