Skład Rady Osiedla "Łazarz" SM Grunwald 2023-2027

Maria Łazarz
Przewodnicząca Rady Osiedla

Helena Czajka
Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla

Bogumiła Kalińska
Sekretarz Rady Osiedla

Andrzej Sokolnicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Nowak

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Maria Ignaszak
Przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej

Lidia Adamska
Przewodnicząca Komisji ds. Windykacji Zadłużeń Członków

 

Pozostali Radni:

Wojciech Dera

Mariusz Kopeć

Filip Olszak

Tomasz Orłowski

Tomasz Rybacki

Iwona Świechowska

Małgorzata Wojtkowiak-Sabała

(c) LTMediaNet sp. z o.o. 2024