Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Komunikaty i informacje
2020-02-14 08:00:01
Porządek zebrania Plenarnego Rady Osiedla Łazarz w dn. 14.02.2020

1. Przyjęcie protokołu z zebrania plenarnego Rady Osiedla z dnia  20.01.2020 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Osiedla za 2019 r.

3. Zatwierdzenie planu gospodarczo finansowego Osiedla na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o kredyt na dalszy remont elewacji przy ul.Śniadeckich 7, 9, 11.

5. Wniosek o wydanie zgody na postawienie stoiska handlowego przy budynku ul. Głogowska 117 w terminie od 01.05.2020r. do 31.07.2020r.

6. Wniosek o przeniesienie umowy najmu garażu przy ul.Śniadeckich 20 na opiekuna prawnego.

7. Wniosek najemcy loaklu użytkowego z ul.Kasprzaka 3 o obniżenie stawki  czynszu.

8. Wniosek o zmianę daty zawarcia umowy najmu lokalu przy ul.Stablewskiego 3.

9. Sprawy windykacyjne (dotyczy dwóch lokali).

10. Sprawy wniesione.

(C) 2009-2021 by LT Media Net sp z o.o.