Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
12-02-2016
Rada Osiedla podsumowała i ... oceniła!
Rada Osiedla podsumowała i ... oceniła!

W Klubie Osiedlowym Krąg  12 lutego na  plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" (zob. porządek obrad). Radni na poniedziałkowym posiedzeniu zapoznali się ze  złożonym przez kierownictwo Osiedla sprawozdaniem rzeczowo – finansowym za rok 2015r,  pozytymnie opiniują pracę Administracji i Klubu Krąg. Rada Osiedla podjęła także uchwały dotycząca korekty planu finansowego na 2016 rok.


11-02-2016
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

Trwa, rozpoczęta w poniedziałek 8 lutego wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ulicy J.J.Śniadeckich nr 18. Prace potrwają  do końca bieżącego tygodnia. Trzymamy kciuki za szcżęśliwy finał.


09-02-2016
Nowe "WLZ" na Głogowskiej
Nowe

W dniu dzisiejszym tj. w srodę 10 lutego w klatce budynku przy ul. Głogowskiej nr 115a rozpoczynają się prace związane z wymianą tzw. wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), tj. linii elektrycznej służącej do przesyłu energii, zlokalizowanej pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku. Wymienione zostaną tym samym wszystkie zasilające przewody elektryczne znajdujące się w w/w klatce schodowej.


09-02-2016
"Junkersom" mówimy do widzenia!

W przyszłym tygodniu w budynku przy ulicy Głogowskiej 113/115 rozpoczną się prace związane z instalacją ciepłej wody użytkowej. Tym samym w mieszkaniach dokonana zostanie likwidacja „junkersów” (gazowych przepływowych podgrzewaczy wody). Powyższe działania to kontynuacja analogicznych prac podejmowanych przez Administrację Osiedla „Łazarz”, latem i jesienią ubiegłego roku w sąsiednich budynkach spółdzielczych przy ulicy Głogowskiej.


26-01-2016
Prezydent Maciej Wudarski w Kręgu
Prezydent Maciej Wudarski w Kręgu

Do Klubu Krąg, na spotkanie z zastępcą prezydenta  Poznania panem Maciejem Wudarskim zaprosiło mieszkańców Łazarza Stowarzyszenie „Prawo do Miasta”. Po ponad roku sprawowania urzędu z woli prezydenta Jacka Jaśkowiaka i przy poparciu Prawa do Miasta  pan  Maciej Wudarski został poproszony  o podsumowanie kilkunastu miesięcy współrządzenia miastem.


(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.