Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
22-05-2012
Posiedzenie Rady Osiedla
We wtorek, 22 maja odbyło się posiedzenie Rady Osiedla „Łazarz” Sm „Grunwald”. Najważniejszą decyzją, podjętą przez naszych przedstawicieli, była uchwała o rozpoczęciu przez Administrację Osiedla prac przygotowawczych do termomodernizacji budynków przy ulicach: Krauthofera 35, Bogusławskiego 32, Potworowskiego 9 i Kasprzaka 11.

Rada Osiedla „Łazarz” zebrała się na pierwszym posiedzeniu po niedawnych obradach Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni. Głównym tematem obrad było zapoznanie się i ocena wyników działalności Osiedla w I kwartale bieżącego roku. Przedstawił je kierownik Administracji Osiedla – Józef Żeleński.

Zarówno w ocenie komisji rewizyjnej Rady jak i w dyskusji na posiedzeniu wyniki te oceniono pozytywnie. Podkreślano szeroki zakres prac termomodernizacyjnych, jak i stan przygotowań do przewidywanej w przyszłości termomodernizacji czterech ostatnich na osiedlu, budynków które tego wymagają. I w tym przypadku nie obejdzie się jednak bez potrzeby zaciągnięcia kredytu bankowego.

Niestety, jak niemal na każdym posiedzeniu Rady podjęto konieczne decyzje o skierowaniu na drogę postępowania sądowego egzekucji należności zaległości czynszowych od kilku niesolidnych lokatorów. Ich zaległości za kilka miesięcy wynoszą od ponad 2 tysięcy do prawie 6 tysięcy złotych. Członkowie Rady wskazywali też na potrzebę pyz śpieszenia prac przy wymianie pionów wodno – kanalizacyjnych, aby umożliwić założenie wodomierzy w mieszkaniach, w których ich jeszcze nie ma.

Kierownik Klubu Osiedlowego „Krąg” Janusz Heller zapoznał członków Rady Osiedla z działalnością Klubu w I kwartale br. oraz z bogatym programem tegorocznych, już 23, „Dni Łazarza”, które trwać będą od 24 do 28 maja.

Józef Mozio

(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.