Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
11-05-2012
Walne Zgromadzenie

10 maja obradowała 1 część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Grunwald”, obejmująca Osiedle Łazarz. Obrady podzielono na dwie części – pierwszą, poświęconą całej Spółdzielni – sprawy, tam poruszane powinny się po zakończeniu obrad wszystkich 5 części Walnego Zgromadzenia znaleźć na stronie WWW. (zarząd). W części, poświęconej naszemu Osiedlu został pokazany film „Osiedle Łazarz 2011” - o pracach, prowadzonych na naszym Osiedlu w ubiegłym roku oraz zostały – między innymi – przedstawione zebranym sprawozdania Rady Osiedla i jego Administracji

Oto niektóre dane, przedstawione w sprawozdaniach Rady Osiedla i Administracji Osiedla „Łazarz”:

Rada Osiedla odbyła 8 posiedzeń plenarnych oraz 3 posiedzenia prezydium.

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaciągnięcie kredytu na kwotę 4 030 000 zł. na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków Dmowskiego 5 – 7 A – E i Stablewskiego 6 A – E. Kosztorys tych robót wynosi 4 725 579 zł.

Administracja Osiedla zarządzała zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni146 728 m. kw.
Zatrudnienie wyniosło 43 pracowników, a tego 23 gospodarzy domów.
Do 31 grudnia 2011 r. podpisano 624 akty notarialne o wyodrębnieniu własności mieszkań, 85 aktów notarialnych, dotyczących garaży oraz 14 katów notarialnych, dotyczących lokali użytkowych.

Na koniec 2011 r. całkowite zadłużenie mieszkańców wobec spółdzielni wyniosło 840 645 zł. Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Osiedle otrzymało 46 dodatków mieszkaniowych na kwotę 128 564 zł. Urząd m. Poznania z tytułu nie udostępnienia mieszkań zastępczych po wyrokach sądowych przekazał spółdzielni 22 786 zł.

W 2011 r. zmodernizowano jeden dźwig – przy ulicy Stablewskiego 6C. Obecnie w zasobach Osiedla pracuje 27 zmodernizowanych dźwigów.

Zamontowano 700 wodomierzy w mieszkaniach, w których zużycie wody naliczane było od ilości mieszkańców Koszty Osiedla, związane z działalności ą eksploatacyjną i utrzymaniem dźwigów wyniosły 7 329 182 zł. Odpis na fundusz remontowy wyniósł 3 863 317 zł.

Na podstawie sprawozdań Rady Osiedla „Łazarz” i Administracji Osiedla opracował Jan Kurek.

(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.