Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
07-05-2012
10 maja - Walne Zgromadzenie
2637 członków (wg stanu na 1 stycznia 2012) Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”, zamieszkałych na Osiedlu Łazarz ma prawo wziąć udział w obradach jednej z części Walnego Zgromadzenia Członków. Obrady odbędą się 10 maja.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni, co roku odbywa się Walne Zgromadzenie Członków. W naszej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” – ze względu na ogromną ich liczbę – odbywa się ono nie jednorazowo, ale w 5 częściach. Podział ogółu członków na poszczególne zebrania dokonany został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni według propozycji wszystkich Rad Osiedli.

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w dniach od 10 do 16 maja 2012 roku – wszystkie części w tym samym miejscu i z takim samym porządkiem obrad, tylko w innych dniach. Nasza część Walnego Zgromadzenia Członków odbędzie się 10 maja o godzinie 17,00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin przy ulicy Władysława Węgorka 20.

Czemu służy Walne Zgromadzenie Członków? Przede wszystkim zapoznaniu wszystkich uczestników z działalnością Spółdzielni i danego osiedla w minionym roku i przedstawieniu głównych kierunków działania na rok bieżący. Informacje te będą zawarte w sprawozdaniach: Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej, a także w sprawozdaniach kierownictwa Osiedla i Rady Osiedla. Będą one stanowić podstawę do dyskusji oraz podejmowanych uchwał, dotyczących zarówno dalszej działalności Spółdzielni, jak i poszczególnych Osiedli. Będą też wybory delegatów na Zjazd Przedkongresowy V Kongresu Spółdzielczości, organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Sprawy, dotyczące działalności całej Spółdzielni omawiane będą w pierwszej kolejności, a działalności Osiedla – w drugiej. Wszyscy członkowie naszej Spółdzielni otrzymali już zawiadomienia wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zachęcamy mieszkańców naszego łazarskiego osiedla do wzięcia w nim udziału.

Józef Mozio

(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.