Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
23-04-2012
Rada Osiedla
16 kwietnia obyło się zebranie plenarne Rady Osiedla „Łazarz”.

Rok 2012 jest kolejnym rokiem intensywnych prac remontowych i termo modernizacyjnych na osiedlu „Łazarz” Dzięki uzyskaniu wysokiego kredytu bankowego możliwa stała się – od dawna planowana – termomodernizacja dwóch osiedlowych „desek” – budynków przy ulicy Stablewskiego 6A-E, oraz przy ulicy Dmowskiego 5-7 A-E. Jak nietrudno zauważyć, prace termomodernizacyjne już trwają.

Zarówno w bieżącym, jak i w przyszłym roku wykonywanych będzie wiele innych prac remontowo-instalacyjnych. Informowaliśmy już - na przykład – o wymianie windy w klatce B budynku przy ulicy Stablewskiego 6, o przyśpieszeniu niezbędnych prac instalacyjnych w budynku przy ulicy Hetmańskiej 57-63. Przewidziane do wykonania są też prace dekarskie, malarskie, elektryczne, stolarskie, murarskie, ślusarskie, oraz docieplenie czterech mniejszych budynków na naszym osiedlu. Zawsze też trzeba liczyć się z koniecznością likwidacji skutków nieprzewidzianych awarii urządzeń technicznych.

Wszystko to sprawia, że koniecznością stało się zwiększenie odpisu na Fundusz Remontowy, uwzględniając także potrzebę spłacania zaciągniętych kredytów.

Dlatego też Rada Osiedla podjęła uchwałę o zwiększeniu tego odpisu, wnoszonego w czynszu – o 25 groszy za metr kwadratowy – z kwoty 2,38 zł do kwoty 2,63 zł – od 1 października bieżącego roku. Dodatkowe środki, pozyskane ze zwiększonego odpisu, przyniosą w IV kwartale br. około 100 000 zł, a w 2013 roku – około 400 000 złotych.

Administracja Osiedla przedstawiła dokładny plan zagospodarowania tych środków, który został zaakceptowany przez Radę Osiedla.

Józef Mozio

(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.