Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Komunikaty i informacje
2019-10-18 13:55:00
Porządek zebrania Plenarnego Rady Osiedla Łazarz w dn. 21.10.2019

1. Przyjęcie protokołu z zebrania plenarnego Rady Osiedla z dnia  30.09.2019r.

2. Wydanie opinii przez Radę Osiedla w sprawie projektu planu kosztów Administracji Ogólnej na rok 2020.

3. Wniosek o wynajęcie pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w klatce schodowej przy ul.Wyspiańskiego 17.

4. Wniosek o wynajęcie pomieszczenia w pawilonie przy ul. Głogowskiej 118-124.

5. Wniosek najemcy lokalu użytkowego o wyrażenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ul.Głogowskiej 124 A.

6. Informacja o wypowiedzeniu umowy najemu lokalu przy ul. Niegolewskich 17 (Chata Polska) z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7. Informacja o konieczności wymiany podzielników elektronicznych (po 10 latach) w budynkach ul. Dmowskiego 5/7A-E, Stablewskiego 6 A-E.

8. Wniosek Centrum Medycznego z ul. Hetmańskiej 55 o wynajęcie miejsca parkingowego po usuniętej stacji redukcji gazu przy ul.Głogowskiej 113-117.

9. Sprawy windykacyjne (dotyczy dwóch lokali).

10. Sprawy wniesione.

(C) 2009-2020 by LT Media Net sp z o.o.