Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
15-10-2012
Pożegnane Kolegium Redakcyjnego
Pożegnane Kolegium RedakcyjnegoW kwietniu 2009 roku powstała strona internetowa Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”... W trzy miesiące później Rada Osiedla powołała Kolegium Redakcyjne w składzie: red. nacz. Kazimierz Rafalik, red. Jan Kurek oraz red. Józef Mozio. Efekty pracy kolegium można było obserować na stronie przez minione trzy lata. W związku z samorozwiązaniem się Kolegium Rada Osiedla Łazarz na ostatnim zebraniu w dniu 15.10.2012 podziękowała jego członkom za włożony wkład pracy w redagowanie strony. Nie zabrakło przy tej okazji kwiatów i dyplomów. Rada Osiedla odpowiedzialność za redagowanie strony powierzyła zastępcy Kierownika Osiedla panu Januszowi Hellerowi. Na fotografii członkowie Kolegium Redakcyjnego w dotychczasowym składzie: J. Kurek, K. Rafalik oraz J. Mozio.
15-10-2012
Obradowała Rada Osiedla
Obradowała Rada OsiedlaW poniedziałek 15.10.2012 r. zebrała się Rada Osiedla Łazarz. Posiedzenie poświęcone było działalności społeczno - kulturalnej i informacyjnej Osiedla. Rada podsumowała i oceniła trzyletni okres działalności osiedlowej strony internetowej i zobowiązała zastępcę Kierownika Osiedla pana Janusza Hellera do zaprezentowania nowej formuły witryny osiedlowej. Poszerzono skład Komisji Społeczno - Kulturalnej, a jej nowym Przewodniczącym została pani Maria Łazarz (aktualny skład Komisji). Kierownik Klubu złożył obszerną informację o działalności Klubu Krąg w sezonie 2012/2013.
12-10-2012
Nowy węzeł
Nowy węzełPrzy ulicy Głogowskiej 115 wybudowany został węzeł zmieszania pompowego na instalacji centralnego ogrzewania. Budowa węzła spowoduje ograniczenie pobierania ciepła do mieszkań w trzech klatkach w bloku przy ul. Głogowskiej (numery: 115, 115a, 117). Rezultaty tej modernizacji będą zauważalne szczególnie przy wyższych temperaturach za oknami.
11-10-2012
Likwidacja poważnej awarii
Likwidacja poważnej awariiW poniedziałek 8.10. w godzinach popołudniowych przy ulicy Hetmańskiej 57 doszło do poważnej awarii w instalacji gazowej, w której rezultacie nastąpiła konieczność zamknięcia dopływu gazu w klatkach schodowych przy ulicy Hetmańskiej 57 i 59. Awaria była spowodowana skorodowaniem rury instalacji gazowej w stropie jednego z mieszkań. Błyskawiczna reakcja osiedlowych służb technicznych umożliwiła w ciągu 26 godzin odzyskanie dopływu gazu do urządzeń gazowych znajdujących się w mieszkaniach.
08-10-2012
Krzewy i drzewa do przycinki!
Krzewy i drzewa do przycinki!Na całym Osiedlu trwają prace porządkowe polegające na przycinaniu drzew i krzewów. Trwa także systematyczne koszenie trawy na przydomowych trawnikach. Zabieg przycinania trawników oraz drzew i krzewów ozdobnych stanowi podstawę ich pielęgnacji, warunkującej zdrowy i estetyczny wygląd. Z pewnością odpowiednim cięciem pozbędziemy się chorych i uszkodzonych części roślin, pobudzimy krzewy do rozkrzewiania się, nadamy im  odpowiednią wielkość, wpłyniemy na zdrowotność roślin i intensywność kwitnienia
(C) 2009-2018 by LT Media Net sp z o.o.