Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
02-03-2015
„Drzewo Roku 2015”!
„Drzewo Roku 2015”!

"Łazarska Wierzba Łącząca" z "Ogrodu Łazarz" znalazła się w finałowej szesnastce konkursu „Drzewo Roku 2015”! Zgłoszona pod koniec ubiegłego roku przez „Kasztelanie Ostrowską”, Klub Krąg oraz Generator Malta, wierzba biała z Ogrodu Łazarz została wybrana z ponad stu zgłoszonych drzew z całej Polaki. Jury konkursu do finału wybrało: osiem dębów, jodłę, sosnę, platana, wierzbę, dwa jesiony, grab oraz jabłoń. Konkurs organizowany przez Klub Gaja ma na celu promowanie postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukanie przykładów ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane.


24-02-2015
Malujemy!
Malujemy!

W poniedziałek 23 lutego rozpoczęły sie kolejne prace malarskie w zasobach naszego osiedla.  Odmalowane zostaną klatki schodowe w budynku przy ulicy Romana Dmowskiego nr 5/7.


19-02-2015
Kratka ściekowa - ofiarą złodziei
Kratka ściekowa - ofiarą złodziei

To już kolejna taka kradzież. W czwartek 19 lutego została skradziona kratka ściekowa przy osiedlowych garażach przy ulicy Floriana Stablewskiego nr 3. Strata została szybko uzupełniona nową kratką. Jej brak stanowił bowiem zagrożenie zarówno dla przechodzacych ludzi, jak i przejeżdżających i parkujacych tam pojazdów.


16-02-2015
Rada Osiedla podsumowała i ... oceniła!

W Klubie Osiedlowym Krąg  16 lutego na  plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" (zob. porządek obrad). Radni na poniedziałkowym posiedzeniu zapoznali się ze  złożonym przez kierownictwo Osiedla sprawozdaniem rzeczowo – finansowym za rok 2014,  pozytywnie opiniując pracę Administracji i Klubu Krąg. Zatwierdzona została ostateczna wersja planu rzeczowo – finansowego na 2015 r.


11-02-2015
Przycinka drzew
Przycinka drzew

 O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa.. pisał dawno temu Leopold Staff. Niestety nie zawsze możemy zgodzić się ze słowami wielkiego poety. Czasami dla naszego wspólnego bezpieczeństwa niezbedne są radykalne kroki! Na terenie naszego łazarskiego osiedla prowadzone są od kilku dni prace związane z pielęgnacją zieleniAktualnie przycinane są drzewa rosnące przy ulicach F. Stablewskiego nr. nr 10-16 oraz R. Dmowskiego nr. nr 12-16.


(C) 2009-2019 by LT Media Net sp z o.o.