Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
07-09-2015
Zapraszamy do Kręgu!
Zapraszamy do Kręgu!

Od pierwszych dni września trwają zapisy na zajęcia organizowane przez Klub Krąg Osiedlowy "Krąg" w sezonie 2015/2016. Klub tradycyjnie swoją propozycję skierował do wszystkich mieszkańców naszego osiedla i dzielnicy, niezależnie od wieku! Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 19:00. w sekretariacie klubu. Więcej szczegółów o zajęciach na stronie klubowej www.klubkrag.pl (tam też można skorzystać z naszego formularza zgłoszeniowego).


10-08-2015
Posumowanie pierwszego półrocza

W poniedziałek 10 sierpnia w Klubie Osiedlowym Krąg na plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu. Rada dokonała oceny działalności Osiedla w drugim kwartale bieżącego roku, pozytywnie opiniując sprawozdanie Kierownictwa Osiedla (zob. porządek obrad). Większość punktów porządku obrad dotyczyła spraw związanych z lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach naszego osiedla.


10-08-2015
Zmiana lokalizacji Biuro Obsługi Klienta ZM GOAP
Zmiana lokalizacji Biuro Obsługi Klienta ZM GOAP

Szanowni Państwo, ZM GOAP na swojej stronie internetowej (www.goap.org.pl) poinformował, że dotychczasowe Biuro Obsługi Klienta przy ul. przy ul. Św. Michała 43 zostało zlikwidowane. Osoby, które chcą złożyć deklaracje śmieciowe, czy reklamacje muszą udać się do nowej siedziby znajdującej się w budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46, na parterze.


01-07-2015
Łazarska Wierzba Łącząca
Łazarska Wierzba Łącząca

W tegorocznej, edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja,  zwyciężył, Dąb Bolko z Hniszowa (woj. lubelskie) pozyskujac, aż 5.536 głosów! Nasza „Łazarska Wierzba Łącząca” z 901 głosami zajęła co prawda, miejsce siódme, ale znaleźliśmy się w wśród, nie byle jakich „konkurentów”. Byliśmy wsród 16 zakwalifikowanych do finału drzew, z pośród 115 nadesłanych  zgłoszeń z całej Polski. Wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie i oddali głos na poznańską wierzbę składamy  odziękowania!.


25-06-2015
Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego
Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego

Od kilkunastu lat zgodnie z tradycją naszego Domu Kultury jest organizowanie uroczystego zakończenia Roku Kulturalno-Oświatowego na Łazarzu... Impreza ta odbywa się zawsze w odświętnej atmosferze z udziałem działaczy samorządowych i społecznych związanych z naszym Osiedlem i Klubem. Podczas takich spotkań jest czas na podsumowanie jak i na podziękowania dla osób i instytucji, których praca przyczyniła się do rozwoju życia społeczno - kulturalnego na Łazarzu.


(C) 2009-2018 by LT Media Net sp z o.o.