Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Komunikaty
2009-04-14 10:30:06
Użytkowanie piecyka gazowego

Przedstawiamy Państwu poniżej podstawowe zasady użytkowania piecyków gazowych, zalecane przez biegłego rzeczoznawcę.

ŻEBY BEZPIECZNIE UŻYTKOWAĆ PIECYK GAZOWY (JUNKERS) BEZWZGLĘDNIE NALEŻY:
  • SPRAWDZAĆ PIECYK GAZOWY COROCZNIE. PRAWIDŁOWA ZAWARTOŚĆ TLENKU WĘGLA PIECYKU POWINNA BYĆ POTWIERDZONA POMIAREM PRZEZ SERWISANTA.
  • DOPILNOWAĆ, BY PODŁĄCZENIE PIECYKA DO KOMINA BYŁO DOKONANE PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA W TYM ZAKRESIE.
  • UTRZYMYWAĆ W STANIE DROŻNOŚCI I CZYSTOŚCI KRATKĘ WENTYLACYJNĄ WYWIEWNĄ, W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PIECYK.
  • ZADBAĆ, BY DRZWI DO POMIESZCZENIA, W DOLNEJ CZĘŚCI, POSIADAŁY OTWÓR WENTYLACYJNY O PRZEKROJU 220 CM2.
  • UCHYLAĆ OKNO W POMIESZCZENIU (NA SZCZELINĘ MINIMALNIE 1 CM) NA CZAS UŻYWANIA PIECYKA, POZOSTAWIAJĄC RÓWNIEŻ W TYM CZASIE UCHYLONE DRZWI Z POMIESZCZENIA DO PRZEDPOKOJU.
Wskazane wyżej procedury postępowania podczas eksploatacji piecyków, pozwolą uniknąć zatrucia tlenkiem węgla i spalinami.

Z analizy przyczyn zatruć tlenkiem węgla na przestrzeni od roku 2001 do 2008 roku wynika, że w 99,8% przypadków zatruć przyczyną jest wytworzone przez pracujące przewody wentylacyjne podciśnienie w mieszkaniu, spowodowane przez zbyt szczelną stolarkę okienną. Zatem podstawowym sposobem uniknięcia zatrucia jest wyrównanie ciśnienia w mieszkaniu, poprzez uchylenie okna na 1 cm. Obniżony poziom tlenku w spalinach pozwoli na poszerzenie zakresu bezpieczeństwa nawet przy przypadkowym zatkaniu przewodu spalinowego. Stosowanie się do tych podstawowych zasad, pozwoli Państwu bezpiecznie korzystać z posiadanych urządzeń.

Rada i Kierownictwo Osiedla „Łazarz” S.M. „Grunwald”

(C) 2009-2022 by LT Media Net sp z o.o.