Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
02-04-2012
Kredyt wciąż nie przyznany
Termomodernizacja "desek" rozpocznie się prawdopodobnie nieco później, niż planowano. Powodem jest brak decyzji warszawskiego banku w sprawie udzielenia kredytu naszej Spółdzielni.

W styczniu Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" złożyła w banku domumenty, potrzebne do uzyskania kredytu na roboty termomodernizacyjne w 2012 roku. Wysokość kredytu odpowiada sumom, przewidzianym w audycie i dokumentacji.

Dotychczas bank nie udzielił odpowiedzi na wniosek SM "Grunwald". Ze strony Zarządu i odpowiedzialnych służb spółdzielni prowadzone są niemal codzienne rozmowy w tej sprawie z bankiem w Warszawie.

Przyznanie przez bank środków finansowych jest warunkiem rozpoczęcia tegorocznych prac termomodernizacyjnych. Bez gwarancji kredytowych Osiedle nie może rozpocząć docieplenia "desek", mimo, że posiada własne fundusze na pokrycie kosztów robót, nie objętych kredytem bankowym.

W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych nastapi zapewne później, niż w roku poprzednim.

Józef Żeleński

(C) 2009-2022 by LT Media Net sp z o.o.