Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
10-01-2019
Planowane remonty w 2019 roku

Jak co roku Administracja Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald  przygotowała plan remontów zakładanych do zrealizowania w 2019 r.

Zdecydowanie największą inwestycją w tym czasie będzie doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do mieszkań w bloku przy ul. Głogowska 91 ABC, aby to wykonać konieczne będzie rozprowadzenie poziomów po piwnicy oraz montaż pionów cwu oraz cyrkulacji, przy tych pracach zostaną również wymienione wszystkie piony kanalizacyjne oraz zimnej wody.

Kolejnym dużym zadaniem będzie dokończenie remontu frontowej elewacji na kamienicy przy ul. Śniadeckich 13-15, zbijane są tam stare, luźne tynki na których miejsce nakładana jest nowa warstwa, na zakończenie cała elewacja malowana jest na jasny kolor. Jako prace towarzyszące wykonujemy nową izolację fundamentów i remont generalny balkonów, wymieniane są również wszystkie okna na klatkach schodowych oraz drzwi wejściowe do budynku.

Przez cały rok prowadzone będą również obowiązkowe przeglądy instalacji gazowej, kominowe, elektryczne oraz budowlane. O dokładnych terminach kontroli powiadomieni zostaną Państwo przez ogłoszenia wywieszone na klatkach schodowych.

Z ważniejszych prac planujemy wykonać również:

- malowanie klatek schodowych przy ul. Głogowska 113, 115, 115A, 118, 120, Lodowa 16, Śniadeckich 28, Wyspiańskiego 15A, 17

- wymiana zaworów grzejnikowych w mieszkaniach przy ul. Kasprzaka 1, 1A, 3

- wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych Głogowska 113, 115, 115A, 117

- remont balkonów na bloku przy ul. Lodowa 5

- remont nawierzchni w dwóch przejściach pod blokiem Hetmańska 65.

W tym miejscu należy wspomnieć, że dużą część funduszu remontowego musimy przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na termomodernizację budynków, w tej chwili jest to kwota ok 1.100.000 zł rocznie.

Oczywiście w 2019 roku będą przeprowadzane na bieżąco naprawy dekarskie, instalacyjne, elektryczne, domofonowe, stolarskie, murarskie, drogowe i ślusarskie. W planie przewidziane jest również przeprowadzenie legalizacji wodomierzy w kolejnych blokach Osiedla Łazarz.

 

(C) 2009-2019 by LT Media Net sp z o.o.