Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
13-05-2016
Walne Zgromadzenie Członków SM "Grunwald".

Zgodnie z Prawem Spółdzielczym i Statutem SM "Grunwald” w dniach 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24 i 25 maja 2016r. zostało zwołane w częściach Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald".

W dniach 13 i 14 maja w Centrum Kongresowym IOR przy ul. Węgorka w odbyły się częściowe Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald", w trakcie których wybrano 14-osobową Radę Osiedla "Łazarz" oraz oddano głosy na kandydatów do Rady Nadzorczej. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej musiały wcześniej zebrać 30 podpisów poparcia od członków SM „Grunwald”. 

O czternaście mandatów członka Rady Osiedla "Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald ubiegało się siedemnastu kandydatów. Wyborcy zaufali dotychczasowym radnych. Jedyną zmianą w porównaniu do ubiegłej kadencji jest wybór pani Małgorzaty Wojtkowiak, która zastąpiła zmarłą w ubiegłym roku panią Teresę Stanecką.

Nowej Radzie Osiedla życzymy  "pomyślnego" ukonstytuowania się i udanej kadencji 2016-2019 z pożytkiem dla całej Spółdzielczej Rodziny i Osiedla Łazarz

(C) 2009-2020 by LT Media Net sp z o.o.