Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
07-03-2016
Kursy komputerowe

Klub Krąg zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych tym razem w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z będą z nastepujacych modułow: Internetu, obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych na poziomie podstawowym. Uczestnikami szkoleń moga być wyłącznie dorośli mieszkańcy województwa wielkopolskiego (od 25 do 64 roku życia) . Jedynym zaś warunkiami udziału w kursie jest limitwykształcenia. Wymagane jest bowiem posiadanie maksymalnie średniego. Kurs komputerowy będzie trwał 80 godzin szkoleniowych.
Szkolenia dla uczestników są bezpłatne, uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w postaci książki oraz pamięci "pendrive" zawierającej dodatkowe materiały multimedialne. 

(C) 2009-2022 by LT Media Net sp z o.o.