Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
02-04-2012
Co z parkingiem na Dmowskiego?
Od ponad roku budowę bardzo potrzebnego parkingu obok "deski" przy ulicy Dmowskiego 5-7 wstrzymują czynności biurokratyczne. Obecnie główne przeszkody zostały pokonane.

Posiadamy prawomocną decyzję Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego na budowę parkingu przy ulicy Dmowskiego 5-7. Z uwagi na to, że teren pod budowę położony jest na gruncie, będącym własnością Miasta, konieczna jest jego dzierżawa. Po uzyskaniu wszystkich niezbęnych dokumentów Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o podpisanie umowy dzierżawy. Z chwilą podpisania tej umowy Osiedle "Łazarz" będzie miało podstawę prawną do podpisaniu umowy z wykonawcą, który zostanie wyłoniony w przetargu. Budowa parkingu jest oddzielną inwestycją, nie związaną z budową drogi pożarowej i będzie prowadzona równolegle z termomodernizacją budynku przy ulicy Dmowskiego 5-7.

Józef Żeleński

(C) 2009-2022 by LT Media Net sp z o.o.