Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
19-12-2013
Łazarskie Spotkanie Opłatkowe

Z licznych spotkań wigilijnych organizowanych w Klubie w okresie przedświątecznym najbardziej uroczyste i pachnące prawdziwymi świętami jest „Łazarskie spotkanie opłatkowe” wyrosłe z bamberkowej tradycji. Podczas tych spotkań gościmy w „Kręgu” nie tylko łazarskich seniorów, ale i przedstawicieli całej rodziny klubowej. 

Tegoroczne „Łazarskie spotkanie opłatkowe” odbyło się z udziałem księdza prałata Eugeniusza Antkowiaka, proboszcza MBB, Wojciecha Wośkowiaka - radnego miasta Poznania i przewodniczącego Rady Osiedla „Św. Łazarz”, Lidii Dudziak - radnej miasta Poznania, Marii Łazarz - przewodniczącej Zarządu Rady Osiedla Św. Łazarz, a także członków Rady i Kierownictwa Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” z panem Jerzym Babiakiem i panem Józefem Żeleńskim na czele.

Vi Łazarskie Spotkanie Opłatkowe rozpoczął kierownik klubu J.Heller wigilijną poezją. Ciepło i serdecznie o prawdziwych wartościach Świat Bożego Narodzenia mówił ksiądz proboszcz E. Antkowiak oraz przemawiajacy w imieniu obydwóch rad W. Wośkowiak.

Według zgodnej opinii naszych gości to spotkanie opłatkowe w swoim w klimacie i duchowym wymiarze było najbardziej zbliżone do tradycyjnej domowej polskiej wigilii. Były życzenia świąteczne, potrawy wigilijne i prezenty (także od Rady Osiedla „Św. Łazarz”). Nie zabrakło polskich kolęd w wykonaniu Karmel Love (Karina Olejniczak) i Mateusza Dońca. 

(C) 2009-2020 by LT Media Net sp z o.o.