Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
25-06-2013
Komisje Rady Osiedla zainaugurowały działalność.

Kolejno w poniedziałek i we wtorek zainaugurowały działalność dwie komisje statutowe Rady Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald zbierając się w gościnnych pomieszczeniach Klubu Krąg. Jako pierwsza spotkała się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady i Kierownik Osiedla.

Podczas wtorkowego spotkania inauguracyjnego Komisji Społeczno-Kulturalnej przedstawiono min. wnioski Klubu Krąg o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Rady Osiedla Święty Łazarz na rok 2014, projekt regulaminu działalności Komisji oraz zaopiniowano listę Nagród Klubu Krąg za rok 2013. 

(C) 2009-2020 by LT Media Net sp z o.o.